Σύλλογος Υπαλλήλων Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος
Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018 Επικοινωνία | Site Map Εγγραφή στο Newsletter
Αναζήτηση
  Search


Εγκαίνια Έκθεσης Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. για τα 100 χρόνια: 7/12/2017


> Αφίσα έκθεσης Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. για τα 100 χρόνια


> Τρίπτυχο έκθεσης Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.

 


Ομιλίες


Ιστορία του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 

   1. Ο «Σύλλογος των εν τη Τραπέζη εργαζομένων Γυναικών», που είχε ιδρυθεί το 1924, ενοποιήθηκε με τον ΣΥΕΤΕ το 1939. Η τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συλλόγου, στην οποία αποφασίζεται η συγχώνευσή του με τον ΣΥΕΤΕ, 3.4.1939. Ψηφιακό αντίγραφο από το δεύτερο Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ. του ως άνω συλλόγου.

   2. Το κατασταστικό του 1926 του "Συλλόγου Εισπρακτόρων & Κλητήρων Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος" ο οποίος ιδρύθηκε τον Μάιο του 1922 και μετονομάστηκε διαδοχικά σε "Σύλλογο Βοηθητικού Προσωπικού ΕΤΕ" και "Σύλλογο Φροντιστών ΕΤΕ" μέχρι που ενοποιήθηκε με τον ΣΥΕΤΕ, τον Ιανουάριο του 1986.

   3. Ο ''Σύλλογος των υπαλλήλων της Τραπέζης Αθηνών'' (ΣΥΤΑ), που ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1934, συνέχισε να λειτουργεί για πολλά χρόνια μετά τη συγχώνευση των Τραπεζών Εθνικής και Αθηνών και ενοποιήθηκε με τον ΣΥΕΤΕ τον Φεβρουάριο του 1979. Ψηφιακές εικόνες από τα πρακτικά της συνεδρίασης του Δ.Σ. στις 27.1.1979 (εξώφυλλο και πρώτη σελίδα), όπου καθορίζεται ημερομηνία γενικών συνελεύσεων των μελών, για να ληφθεί απόφαση ενοποίησης των δύο συλλόγων, ΣΥΤΑ και ΣΥΕΤΕ.

   4. Το πρώτο καταστατικό του Συλλόγου Προσωπικού Εθνικής Κτηματικής Τραπέζης της Ελλάδος (ΣΥΠΕΚΤΕ), Αθήνα 1978, Μετά τη συγχώνευση της Εθνικής Κτηματικής με την ΕΤΕ, ο ΣΥΠΕΚΤΕ ενοποιήθηκε με τον ΣΥΕΤΕ το 2005.

   5. Ψηφιακό αντίγραφο με το πρακτικό της πρώτης συνεδρίασης του Δ.Σ. του Σωματείου Καθαριστριών Εθνικής Τραπέζης, 10.1.1971. Το Σωματείο Καθαριστριών ενοποιήθηκε με τον ΣΥΕΤΕ τον Ιανουάριο του 1986.

   6. Σφραγίδες των συλλόγων προσωπικού της Εθνικής Τράπεζας.


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 7.12.2017

Bookmark and Share