΄Ακαρπη και η τρίτη συνάντηση του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. με την Διοίκηση για την Επιχειρησιακή Σύμβαση