Άκαρπη η δεύτερη συνάντηση της Ο.Τ.Ο.Ε. με τις Τράπεζες για την Κλαδική Σύμβαση