Άμεση αντίδραση της Ο.Τ.Ο.Ε. για την ανάκληση των αδειών λειτουργίας τριών συνεταιριστικών τραπεζών