Ένταξη Προσωπικού των πρώην τραπεζών FBB και PROBANK στον Κανονισμό Εργασίας