Ένταξη συναδέλφων της πρ. ΕΘΝΟDATA στον Κανονισμό Εργασίας