Αίτηση Εγγραφής Μέλους

Παρακαλώ αφού συμπληρώσετε τις παρακάτω αιτήσεις εγγραφής και τις υπογράψετε, να  αποστείλετε και τις δύο αιτήσεις  στον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ταχυδρομικώς, στην Διεύθυνση: Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. – Σοφοκλέους 15 (3ος όροφος) ΑΘΗΝΑ ΤΚ 105 51 ή με FAX στο 210-3215988, 210-3212944

Προσοχή! Και οι δύο αιτήσεις αποστέλλονται στον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.