‘Αγονη η 3η συνάντηση για τη νέα Κλαδική  Συλλογική Σύμβαση Ο.Τ.Ο.Ε. – Τραπεζών