Αγωνιστική απάντηση στις επιθέσεις- 48ωρη ΑΠΕΡΓΙΑ στις 18 & 19 Οκτωβρίου 2011