Αιτία πολέμου η καταγγελία των Συλλογικών Συμβάσεων στην Εμπορική Τράπεζα