ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Λ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε.