Αναβάλλεται η συνάντηση Ο.Τ.Ο.Ε. – Τραπεζών για την Κλαδική Σύμβαση