ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Ο.Τ.Ο.Ε. ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ