ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ & ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (2Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΣ OTOETV