Ανακεφαλαιοποίηση Τραπεζών -Να συμμετάσχουν τα Ασφαλιστικά ταμεία που επιθυμούν στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και να περιληφθούν στο 10%