Ανακοίνωση αποτελεσμάτων του Πανελλήνιου διαγωνισμού ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 2012