Ανακοίνωση Νομαρχιακού Παραρτήματος Θεσσαλονίκης Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.