ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γ.Β.Ε. Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ