Αναντικατάστατος ο σημερινός χαρακτήρας και ο ρόλος της Ε.Τ.Ε.