Ανοιχτή επιστολή Προέδρου Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. σδ Γιαννακόπουλου Γιώργου