Αντιμετωπίστηκε θετικά το ζήτημα της παρακράτησης των ημερών απεργίας