Απαντάμε αγωνιστικά στις παρεμβάσεις των Τραπεζιτών και στους σχεδιασμούς της Κυβέρνησης