Απαντήσεις της Διοίκησης στο Υπόμνημα αιτημάτων που υπέβαλε ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.