ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΤΟΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ