Απεργιακό Ταμείο – Ενεργοποιήθηκε το Απεργιακό ταμείο, θα αποκατασταθεί ο τρόπος υπολογισμού του ποσού που πρέπει να καταβληθεί στους συναδέλφους της Θεσσαλονίκης και της Περιφέρειας