ΑΠΕΡΓΙΑ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ