Απογραφή δικαιούχων Δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού από την Εργατική Εστία για το 2008