Αποδέσμευση των εργαζομένων της τ.PROBANK από το Ι.Κ.Α. – Θετική η απάντηση του Ι.Κ.Α.