Αποζημίωση του νόμου 3198/55- Η αποζημίωση θα καταβάλλεται άμεσα με την παραίτηση λόγω συνταξιοδότησης