ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙΣΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.