ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΤΟΕ. ΝΙΚΗΣΑΝ Η ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ, Η ΣΥΝΕΠΕΙΑ, Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΘΗΚΕ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ