ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΟΤΟΕ ΣΕ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΣΤΗ EUROBANK ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑΣ ΕΞΟΔΟΥ