ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΟΤΟΕ. ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ