ΑΠΟΦΑΣΗ του Δ.Σ. του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. για άμεση αντιμετώπιση εκκρεμών εργασιακών θεμάτων ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ-ΕΝΤΑΞΕΙΣ-ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ