Αποχώρησε ο Πρόεδρος του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. από το Συμβούλιο Τοποθέτησης Διευθυντών