Αρχαιρεσίες Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 2 έως 7 Απριλίου 2012- Ορισμός Εκλογικών Τμημάτων Υπολοίπου Αττικής-Εκλογή Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών