Γενική Συνέλευση Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. – ανάρτηση ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ