Γενική Συνέλευση Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. -13 Μαρτίου 2010 – Ξενοδοχεία, Κρατήσεις Δωματίων