Γενική Συνέλευση Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 2/3/2013- Ξενοδοχεία- κρατήσεις δωματίων