Γενική Συνέλευση Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 2/4/2016 – Ξενοδοχεία – Οδοιπορικά