ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 1/4/2017 – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ -ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ