«ΓΕΦΥΡΑ» ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΣΕ ΤΗΣ ΟΤΟΕ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΣΣΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ