Γ.Σ. Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 3/3/2012- με συντριπτική πλειοψηφία 60% οι εργαζόμενοι είπαν ένα ξεκάθαρο ΝΑΙ στον απολογισμό του Δ.Σ. Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.