ΔΑΝΕΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ – ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.-Ε.Τ.Ε.