Διαμαρτυρία της Ο.Τ.Ο.Ε. για τις εξελίξεις στην Ε.Ρ.Τ.