Διαρκείς παρεμβάσεις του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. για εργασιακά θέματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της τραπεζικής αργίας