ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο.Τ.Ο.Ε. ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ