Δράσεις προσφοράς και αλληλεγγύης του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. – Οι γιορτές έφυγαν οι ανάγκες μένουν