ΔΩΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ (ΜΕΛΩΝ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.)ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Ε.Τ.Ε.