Εγκρίθηκε ο Απολογισμός Δράσης του Δ.Σ. Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.